Od 8,90 €

 

Nickel Titanium vysoko kvalitné, super-elastické drôty, so schopnosťou dosiahnuť predurčený tvar (shape memory), vysoko leštené, aby sa zredukovalo povrchové trenie. Ideálne drôty pre počiatočnú nivelizáciu. Kombinácia ľahkých síl a nízkeho trenia, pohyb zubov neskutočne urýchli. Drôt nie je potrebné často meniť. 

Thermal NiTi špeciálna verzia NiTi drôtov, s vysokou super-elasticitou a výbornou schopnosťou dosiahnuť predurčený tvar (shape memory). Drôty sú aktivované teplotou v ústach. S tranzitnou teplotou na úrovni normálnej teploty úst tieto drôty produkujú jemné striedavé sily. Fyziologické podmienky pre rapídny pohyb zubov. 

Naše NiTi oblúky ponúkame v dvoch tvaroch INTERNATIONAL a širší FULL oblúk, bez lebo so stredovým ohybom.

Naše Reverzné „krivky“ sú kratšie ako mnohé iné na trhu a tým sú oveľa lepšie, nakoľko krivka aj po odstrihnutí prebytočného drôtu ostane zachovaná. Dostupné v štandardných veľkostiach v tvare full form s/bez stredového ohybu. 

Intrúzna krivka s rovnými ramenami - najlepší drôt na intrudovanie rezákov, ktorým sa vyhnete erupcii molárov a premolárov (vyhnite sa zámkom na očných zuboch). 

 

NiTi super-elastický drôt farby zuba - Super estetický fixný aparát! Dostupný vo všetkých veľkostiach, okrúhly, alebo hranatý.

Double efficacy wire - Perfektný retrakčný systém. Torzia v oblasti rezákov (hranatá anteriórna čast drôtu) a nízke trenie v bukálnej oblasti (okrúhla bukálna čast drôtu). Väčšiu kontrolu rezákov možno dosiahnuť použitím zámkov s vysokou torziou. 

Vyberte si produkt: