Od 3,50 €

 

Kompletný rad kontúrovaných molárových krúžkov. Tvar krúžkov presne kopíruje anatómiu zuba a tým zaručuje pevné a bezpečné upevnenie a vynikajúcu retenciu. 

Naše molárové krúžky sú vyššie a preto poskytujú väčšiu flexibilitu pri dosadzovaní a  umiestnení bukálnych kanýl a lingválnych atačmentov. 

Ponúkame:

  • čisté krúžky
  • maxilárne krúžky s trojcestnou kanylou
  • maxilárne krúžky s trojcestnou kanylou a palatálnou kanylou
  • mandibulárne krúžky s dvojcestnou kanylou

Vyberte si produkt: