6,20 €
Konštrukcia zahŕňajúca strednú palatálnu slučku poskytuje kontrolu nad hornými prvými stoličkami, 
ktoré vyžadujú stabilizáciu, rotáciu, točenie alebo expanziu.

 

Vyberte si produkt: