Pre viac informácií ohľadom kurzov organizovaných Katedrou ortodoncie, Jagiellonskej Univerzity v Krakove, nás kontaktujte na adrese tomasovicova@interorto.eu